Stichting Delftologie

De stichting Delftologie wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Zij doet dit door kennis van verleden en heden te verbinden met de toekomst, door mensen actief bij actuele vraagstukken te betrekken en hen te inspireren tot handelen én door het ondersteunen van een gezamenlijke inzet voor een duurzamere Delftse toekomst.


Donateur of partnerorganisatie worden

Voor de ontwikkeling, uitvoering en continuiteit van de Delftologiereeks werken we graag samen met mensen en organisaties die, op het gebied van de verschillende thema's, kennis en ervaring hebben over het verleden, heden en de toekomst van Delft.

Delftse organisaties en kennisinstellingen worden uitgenodigd bij te dragen aan de organisatie van Delftologie door partnerorganisatie te worden. Dat kan op verschillende manieren. Partnerorganisaties helpen Delftologie door te voorzien in:

- een bij een thema passende locatie

- catering

- een of meer deskundige sprekers

- een werkbezoek of excursie

- voor de thema’s relevante materialen voor onze deelnemers (denk bijv. aan boeken, bijenhotels, regenmeters, etc.). 

Draagt uw organisatie liever bij aan Delftologie via een financiële bijdrage? Dat kan ook. U kunt ons steunen met een bedrag van € 200,- of meer. Graag overmaken op IBAN: NL16TRIO 0379223384, onder vermelding "bijdrage".

Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage kunnen als tegenprestatie een of meer collega’s deelnemen aan Delftologie en krijgt u naamsvermelding en/of plaatsing van uw logo op de partnerpagina van onze website. 

Ook kunt u ons steunen door het doen van een belangeloze donatie. Donaties zijn van harte welkom op IBAN NL16TRIO 0379223384.

Delftologie is een stichting zonder winstoogmerk en wordt georganiseerd door gedreven vrijwilligers. Met meer vrijwilligers die aan ons initiatief willen meewerken, kunnen we meer bereiken. Daarmee creëren we met elkaar een enthousiaste en actieve community voor de historie en duurzame toekomst van Delft.