Delftologie: waarom, hoe en wat

Waarom Delftologie? Vanuit kennis en verbinding willen Delftologen zich inzetten voor een duurzame en innovatieve toekomst in Delft. Samen werken we aan een duurzame Delftse samenleving, lerend van het verleden met een blik op de toekomst.

Hoe? Op basis van maandelijkse kennisbijeenkomsten en workshops, waarbij Delftse geschiedenis, huidige praktijk en toekomstige ontwikkelingen samen met deskundigen wordt uitgediept, vormen we een community van Delftologen. Kwartaalbijeenkomsten voor álle Delftologen hebben tot doel verbondenheid met elkaar, uitwisseling van duurzame en sociale ideeën/initiatieven en inspiratie voor de realisatie daarvan. Met gebruikmaken van ons netwerk willen we door kennis te verzamelen en te delen, meehelpen oplossingen te vinden voor sociale en duurzaamheidsvraagstukken en zo sociale cohesie vergroten.

Wat? Delftologen zijn betrokken, geïnformeerde en participerende inwoners van Delft.

Delftologie is een samenwerkingsproject. Kun je ook bijdragen met je kennis en ideeën? Doe met ons mee!