Voorlopig programma  cyclus 2023

In januari 2023 start de vierde editie van de Cursus Delftologie. Daar zijn we heel blij mee en we nodigen je van harte uit om deel te nemen !

De cursus bestaat uit een tiental zaterdagmiddagen en enkele thema-bijeenkomsten daar tussen door. Het programma dat ons voorlopig voor ogen staat omvat de volgende data en thema's:
21 januari 2023:        Startbijeenkomst, kennis making, geschiedenis van Delft

18 februari 2023:       Gezondheid

18 maart 2023:          Afval

22 april 2023:            Innovatief ondernemen

20 mei 2023:             Natuur

17 juni 2023:              Water

16 september 2023:  Mobiliteit

07 oktober 2023:       Energie

11 november 2023:   Stedelijke ontwikkeling

Vrijdag 8 december:  Afsluiting en certificaten deelnemers
Data en onderwerpen kunnen nog veranderen. Heb je interesse in deze cursus, mail dan jouw email-adres geheel vrijblijvend naar [email protected] en we houden je op de hoogte van de ontwikkeling van het programma. Uiteraard houden we je ook op de hoogte als je je als deelnemer aangemeld hebt.